Olivträd är en av de mest lämpliga träd att ha i din trädgård – med sina hållbara egenskaper, smakfulla körsbär olivfrukter och avgiftande skugga. I denna artikel tittar vi närmare på vad som gör olivträd till ett bra val för din trädgård och hur du kan plantera och ta hand om det.

Olivträdens historia

Olivträdens historia går tillbaka långt i tiden. De har använts som matkällor och för medicinska ändamål i Medelhavsområdet i tusentals år. Olivträden växer igenom skapandet av nya rotknölar, och de kan bli ganska gamla. De kan bli 100-200 år, och det finns exempel på att träden har varit productiva under hela denna tid.

Varför olivträd passar bra i Sverige

Olivträd passar bra i Sverige på grund av deras anpassningsförmåga till olika klimat. De kan växa i både torra och fuktiga klimat och är resistenta mot torka. Olivträd är också robusta mot frost och snöfall.

Olika sorter av olivträd

Det finns olika sorter av olivträd som passar bra för din trädgård. Olivträdet ‘Arbequina’ är en av de mest populära sorterna och går bra att odla i Sverige. Det är ett relativt litet träd med små, gröna blad och runda, gröna frukter. Olivträdet ‘Frantoio’ är också en populär sort och går bra att odla i Sverige. Det är ett större träd med stora, gröna blad och runda, gröna frukter.

Hur man planterar och sköter ett olivträd

Olive trees are a popular choice for gardens due to their drought tolerance and ability to thrive in a variety of soil types. Olives are an easy tree to care for, requiring little pruning or fertilizer once established. With proper care, olive trees can live for centuries and produce an abundance of fruit.

When planting an olive tree, be sure to choose a location that receives full sun and has well-drained soil. Olives do not tolerate wet feet, so avoid planting them in areas that stay soggy after a rain. It is also important to give your olive tree room to grow; they can reach up to 30 feet tall and 20 feet wide at maturity.

To plant an olive tree, dig a hole that is twice the width of the tree’s root ball and just as deep. Loosen the roots gently before placing the tree in the hole. Backfill with soil and water deeply until the ground is saturated. Once planted, water your olive tree once a week during its first summer.

Olive trees require very little pruning, but you may need to trim back wayward branches from time to time. If you do prune your olive tree, be sure to do it in early spring before new growth begins.

Fertilizing is not necessary for most healthy olive trees, but you can give them a boost with a slow-release fertilizer formulated for fruit trees if desired. Apply fertilizer in early spring before new growth